DŘEVO Rakov s.r.o.

Vítejte na stánkách firmy DŘEVO Rakov s.r.o. Společnost DŘEVO Rakov s.r.o. se zabývá obchodem se dřevem, těžbou a výkupem dříví, odvozem dříví, pěstební činností v lese, štěpkováním těžebních zbytků, obchodem s biomasou. Nabízíme prodej palivového dříví s dodávkou dříví až do domu. Dále provozujeme automobilovou nákladní dopravu, provádíme údržby lesních cest.