Práce v lese/pořez kulatiny

Těžba dříví a přibližování

Těžbu dříví provádíme podle charakteru jednotlivých pracovišť - harvestorovou technologií, JMP. Následné přibližování dříví přizpůsobujeme rovněž jednotlivým přírodním podmínkám s minimálními škodami na lesních porostech - vyvážecími soupravami, speciálními lesními traktory. Po vyklizení dříví zabezpečujeme kompletní úklid klestu s přípravou porostů na zalesnění.
 
Vyklizený klest následně štěpkujeme naším vlastním výkoným štěpkovačem.